Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/veteran/domains/veterans.com.ua/public_html/plugins/system/xcalendar/xcalendar.php on line 200
Статут ВСВВ

Статут ВСВВ

 

 

ЗАРЄСТРОВАНО
Державною реєстраційною службою України
Наказ № 329 від 5 жовтня 2011 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
з доповненнями VII з'їздом
Всеукраїнської Спілки учасників війни
9 грудня 2010 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
в новій редакції Конференцією
Всеукраїнської Спілки учасників війни
26 листопада 2014 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
в новій редакції Конференцією
Всеукраїнської Спілки ветеранів війни
7 грудня 2016 року

     

                                                   

                                     

   СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ»

 

код :14300668

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

м. Київ, 2016р.

                                                                             

                                                 

                                                 

 

                                             

 

                                                     

                                                 

 1. Загальні положення

1.1.ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ» - (далі по тексту – "Спілка) є неприбутковою громадською організацією, яка на добровільних засадах об'єднує громадян, громадських та державних діячів, на основі єдності інтересів, для спільної реалізації та захисту ними своїх прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів, консолідації зусиль щодо запобігання і протидії корупції, поновлення законних прав та інтересів фізичних та юридичних осіб.
1.2. Громадська організація «Всеукраїнська Спілка ветеранів війни» створена і діє у відповідності до законодавства України.
1.3.Спілка, як всеукраїнське громадське об'єднання, утворена 12 листопада 1991року шляхом об'єднання українських секцій Радянського комітету ветеранів війни (1956-1991р.р.) і до 25 лютого 1994 року мала назву Українська Спілка учасників війни (УСУВ), з 25 лютого 1994 року до 8 грудня 2009 року - "Міжнародна українська Спілка учасників війни " (МУСУВ), з 8 грудня 2009 року до 26 листопада 2014 року - "Всеукраїнська Спілка учасників війни " (ВСУВ). Рішенням Конференції ВСУВ від 26 листопада 2014 року Спілка має назву " Всеукраїнська Спілка ветеранів війни " (ВСВВ).
1.4.Спілка є незалежним неполітичним об'єднанням громадян, діє на засадах самоуправління, виражає інтереси ветеранської громадськості України, у своїх рішеннях є незалежною від будь-яких владних і ділових структур, політичних партій, рухів, ідеологічних центрів. Члени Спілки, які, користуючись своїми конституційними правами, беруть участь у політичній діяльності, діють у даному випадку як приватні особи й не репрезентують Організацію.
1.5.Спілка є громадською організацією, що отримує фінансову підтримку з державного бюджету і не бере участі у жодних видах діяльності, розрахованої на отримання прибутку.
1.6. Спілка організація створена і діє на добровільній основі, з дотриманням принципів рівноправності членів, єдності їх інтересів, законності, самоврядування, виборності, підзвітності органів управління та гласності. Діяльність організації поширюється на всю територію України.
1.7. Як повноправна юридична особа Спілка, у відповідності з діючим законодавством України:
- самостійно визначає напрямки своєї діяльності, форми й методи роботи;
розвиває свою організаційну структуру, відповідно до Статуту утворює на території України свої відокремлені підрозділи, підтримує зв'язки з зарубіжними країнами;
- займається видавницькою діяльністю, засновує власні органи масової інформації;
- володіє і управляє на правах власності або оренди нерухомого і рухомого майна;
- відкриває й закриває рахунки у банківських установах України і зарубіжних країнах;
- вступає у договірні стосунки з фізичними й юридичними особами;

- укладає союзи й угоди з українськими і зарубіжними громадськими та іншими некомерційними організаціями;
- виступає як позивач або відповідач у судах та третейському суді;
- має власну символіку, печатку, бланки затвердженого зразка, випускає нагрудні знаки, грамоти й почесні грамоти з емблемами Спілки, має власний прапор.
1.8.У своїй діяльності Спілка керується Конституцією України, діючими законодавчими актами й чинним Статутом и поширює на всі відокремлені підрозділи у всіх областях, Автономній Республіці Крим, містах Києве і Севастополь.
1.9.В інтересах ветеранського руху України, самостійної і демократичної Української держави, Спілка підтримує зв'язок зі Всесвітньою Федерацією ветеранів війни (ВФВВ), яка об'єднує ветеранські організації понад 90 країн світу, а також міжнародні зв'язки з прогресивними організаціями незалежних держав. У своїй міжнародній діяльності Спілка враховує положення статутів цих організацій та рішення їх керівних центрів, якщо вони не суперечать інтересам України.
Спілка з 1992 року є членом Всесвітньої федерації ветеранів війни (ВФВВ) та входить до Міжнародної організації борців опору (ФІР)
1.10. Повне найменування Громадської організації:
1.10.1.Назва українською мовою:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ»
Скорочене найменування: ГО «ВСВВ».
1.10.2. Назва англійською мовою: PUBLIC ORGANIZATION «ALL-UKRAINIAN UNION OF WAR VETERANS».
Скорочене найменування: PO «VSVV».
1.10.3. Юридична адреса Спілки:
Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 25.

2. Мета та завдання спілки.
2.1.Основною метою діяльності Спілки є захист усіма доступними засобами законних, соціальних економічних, і громадських прав, суспільних, культурних, духовних, вікових й інших інтересів ветеранів війни та військової служби - членів Спілки, турбота щодо покращення їх матеріального добробуту, пенсійного забезпечення, житлових умов, побутового, медичного, санаторно-курортного обслуговування, дотримання пільгових умов користування послугами транспорту і зв'язку, задоволення інших життєво важливих потреб.
Сприяння в заходах щодо запобігання і протидії корупції, виявлення та припинення корупційних правопорушень, поновлення законних прав та інтересів фізичних та юридичних осіб, співробітництво з громадськими та державними діячами.
2.2. Основні напрями діяльності:
2.2.1. Сприяє реалізації конституційних положень, розробці й прийнятті законів та підзаконних актів, що гарантують соціальний захист і гідний рівень життя ветеранів, бере участь у громадському контролі за належним виконанням цих законів, а також по можливості організує гуманітарну допомогу і матеріальну

підтримку ветеранів, що її потребують, при необхідності надає їм правову
підтримку та захист.
2.2.2. Моральна підтримка ветеранів Другої світової війни, локальних воєн та конфліктів, миротворчих місій та операцій, учасників АТО, членів сімей загиблих воїнів, захист їх честі і гідності, проведення заходів, спрямованих на увічнення пам'яті про їхні подвиги.
2.2.3 Спілка організує пошук невідомих поховань воїнів Другої світової війни,забезпечує збереження бойових реліквій, сприяє належному утриманню меморіалів та пам'ятників, місць поховання, провадить виховну роботу в дусі патріотизму з учнівською, студентською та військовою молоддю, підтримує діяльність музеїв і кімнат бойової й трудової слави в учбових закладах та військових частинах, засновує нові музеї, обладнує пам'ятники та меморіальні дошки, видає книги, брошури та буклети по історії війн та патріотичному виховання молоді.
2.2.4. Створення умов після службової реабілітації та працевлаштування членів Спілки відповідно до чинного законодавства України.
2.2.5. Співпраця з представниками інших громадських організацій, органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими та державними діячами з метою використання пропозицій в процесі ініціатив щодо законотворчості по захисту інтересів членів Спілки;
2.2.6. Створення умов для найбільш сприятливої комунікації між членами Спілки, а також представниками міжнародних громадських організацій з метою розвитку дружніх зв'язків, обміну інформацією та професійним досвідом;
2.2.7. В роботі по захисту прав та інтересів ветеранів, Спілка спирається перш за все на положення законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та деяких інших осіб та їх соціальний захист», домагається безумовного виконання цих законів державними відомствами й місцевими органами влади.
2.2.8. Спілка вважає за обов'язок усіляко сприяти зміцненню єдності, солідарності і організаційної згуртованості ветеранського руху України, зміцненню його авторитету у суспільстві й державі.
2.2.9. Інформування населення, засобів масової інформації про існуючі проблеми ветеранів, а також в суспільстві та можливі способи їх усунення, шляхом проведення круглих столів, семінарів, військово-історичних та наукових конференцій, фестивалів, конкурсів, виставок, змагань, тощо.
2.2.10. Виконання інших завдань, направлених на реалізацію мети діяльності громадської організації, що не суперечать чинному законодавству України про діяльність об'єднань громадян.
3. Члени Спілки, їх права та обов'язки.
3.1. Спілка має індивідуальних членів і тих, хто входить у місцеві осередки та відокремлені підрозділи Спілки.
3.2. Членами Спілки можуть бути інваліди війни, учасники бойових дій, учасники Другої світової війни, ветерани локальних воєн та конфліктів, миротворчих місій та операцій, особи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпечення її проведення, вдови або члени сімей,
полеглих на війні, добровольці які приймали участь в антитерористичної операції волонтери, інваліди та ветерани військової служби та інших силових структур, військовослужбовці кадру, запасу та у відставці або працівники силових структур та інші громадяни України, які визнають програмні документи Спілки, виконують вимоги Статуту та приймають участь у її діяльності.
3.2.1. Прийом в члени Спілки здійснюється на підставі заяви, рішення про прийом в члени Спілки або про відмову у членстві приймається на Президії Ради Спілки або органами управління місцевих місцеві осередків та відокремлених підрозділів Спілки, простою більшістю.
Члени Спілки сплачують вступний та членські внески у розмірі, затвердженому Президією Спілки на відповідний рік по можливості.
Факт членства фіксується в Реєстрі членів Спілки, що ведеться Відповідальним секретарем. Може видаватися посвідчення члена Спілки,відповідного зразка затвердженого Президією Спілки.
3.3.Спілка має місцеві осередки, які були утворенні до набуття чинності Закону України «Про громадські об'єднання » та відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Президії Ради Спілки, згідно із даним Статутом, у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
3.3.1.Відокремлені підрозділи Спілки не є юридичними особами, крім випадків, передбачених Законом України «Про громадські об'єднання».
3.3.2. Відокремлені підрозділи Спілки clomid online утворюються та здійснюють свою діяльність на основі цього Статуту.
Відокремлені підрозділи Спілки зі статусом юридичної особи мають своє положення, що затверджується Президією Ради Спілки . Положення про відокремлений підрозділ Спілки містить інформацію про найменування відокремленого підрозділу, назву керівних (та в разі потреби контролюючих) органів, порядок обрання (призначення), строк повноважень, перелік повноважень керівних (та в разі потреби контролюючих) органів. Положення про відокремлений підрозділ Спілки не може суперечити законам та статуту Спілки.
Відомості про утворені відокремлені підрозділи Спілки подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Спілки.
3.3.3. Індивідуальні члени Спілки та члени відокремлених підрозділів користуються усіма правами й виконують усі обов'язки згідно цього статуту.
3.4. Членство в Спілці може бути припинено у разі:
- добровільного виходу члена на підставі відповідної заяви про вихід;
- виключення члена з Спілки у разі вчинення дій, які перешкоджають чи суперечать статутній діяльності Спілки.
Рішення про виключення члена з Спілки приймається на засіданні Президії якщо за це проголосувала більшість членів від загального складу Президії або керівного органу відокремленого підрозділу.
3.5. Член Громадської організації має право у будь-який час вийти з неї, письмово попередивши про це Голову Спілки або керівника відокремленого підрозділу, за 30 днів до дня свого виходу.
3.5.1. Рішення про закриття відокремлених підрозділів приймається на засіданні Президії Ради Спілки, якщо за це проголосувала більшість членів від
загального складу Президії.
3.5.2. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу Спілка подає до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Спілки за формою, затвердженою Міністерством юстиції України.
3.6. Члени Спілки мають право:
- брати участь у всіх видах діяльності Спілки та її заходах;
- вносити пропозиції в органи управління Спілки з питань, які пов'язані з її діяльністю;
- звертатися із запитами до органів управління Спілки щодо інформації про діяльність Спілки, її плани, результати її діяльності за поточний рік;
- одержувати допомогу Спілки в порядку, визначеному цим Статутом;
- вийти в будь-який момент зі складу членів Спілки, попередньо повідомивши про це Голову Спілки або керівника відокремленого підрозділу, в порядку та строки, передбачені Статутом;
- обирати й бути обраними до propecia online керівних органів Спілки та її відокремлених підрозділів;
користуватись іншими правами, передбаченими цим Статутом.
3.7. Члени Спілки зобов'язані:
- дотримуватись положень цього Статуту;
- у міру своїх можливостей брати участь у роботі Спілки або одного із відокремлених підрозділів Спілки;
- дотримуватись єдності рядів Спілки.

4. Організаційна побудова, керівні органи Спілки
4.1. Організаційну основу Спілки складають місцеві осередки Спилки, які були утворені до набуття чинності Закону Україні «Про громадські об'єднання» та відокремлені підрозділи.
4.1.1. Відокремлені підрозділи формуються за адміністративно-територіальною ознакою при наявності не менш як двох учасників.
4.1.2. Відокремлені підрозділи Спілки діють відповідно свого положення яке затверджено Президією Ради Спілки і не суперечить законам та статуту Спілки.
4.2. Вищим керівним органом Спілки є з'їзд (конференція), buy clomid що скликається один раз на чотири роки за участю делегатів, обраних зборами місцевих осередків та відокремлених підрозділів за нормами представництва, визначеними Президією та затвердженими Радою Спілки, а також можуть бути скликані Радою за вимогою не менш ніж половини відокремлених підрозділів Спілки. Для вирішення окремих термінових питань, що входять виключно до компетенції вищого керівного органу, може скликатися Радою Спілки за ініціативою Президії позачергові з'їзди (конференції).
4.2.1. З'їзд або конференція вважаються правомочними, якщо у їх роботі бере участь не менш як половина обраних делегатів від відокремлених підрозділів Спілки.
4.2.2. З'їзди та конференції самостійно визначають порядок своєї роботи. Рішення на них приймаються простою більшістю голосів присутніх делегатів

(за винятком питань, що стосуються Статуту й припинення діяльності Спілки, які приймаються три чверті голосів обраних делегатів).
4.2.3. З'їзди та конференції уповноважені вирішувати будь-які питання діяльності Спілки, у тому числі вони:
- ухвалюють Статут Спілки, вносять до нього зміни і доповнення;
- обирають Раду Спілки;
- заслуховують і затверджують звіти Ради та Ревізійної комісії;
- визначають кількісний склад та обирають на наступний звітний період членів Ради і Ревізійної комісії;
- визначають головні напрямки діяльності Спілки на черговий чотирьох річний період;
- реалізують права власності на кошти та майно Спілки;
- приймають рішення про припинення діяльності Спілки
- розглядають заяви, скарги й апеляції, приймають щодо них рішення.
4.3. У період між з'їздами й конференціями вищим колективним органом управління Спілкою є Рада, що обирається з'їздом або конференцією на термін чотири роки. Для забезпечення представництв у вищому керівному органі новостворених відокремлених підрозділів та щойно прийнятих нових членів, а також для заміни вибулих членів, Рада може кооптувати до свого складу певну кількість (не більш як третину загального складу) нових членів.
Керівники місцевих осередків та відокремлених підрозділів є постійними членами Ради Спілки.
4.3.1.Рада збирається на свої Пленуми у разі необхідності, але не рідше як раз на рік. Пленум вважається правомочним, якщо у ньому бере участь не менш як половина членів Ради. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх .
4.3.2.У разі необхідності розгляду термінового питання, що входить виключно до компетенції Ради, воно може бути розглянуто без скликання Пленуму шляхом індивідуального опитування членів Ради. У даному випадку питання вирішується голосами не менш як половини загального складу Ради.
4.3.3.Рада правомочна вирішувати усі питання діяльності Спілки окрім тих, що входять виключно до компетенції з'їзду чи конференції, у тому числі вона:
- заслуховує й затверджує звіти Президії Ради про виконану роботу;
- затверджує плани роботи на черговий період та річний бюджет Організації;
- затверджує й вносить на розгляд з'їзду або конференції зміни та доповнення до Статуту;
- приймає остаточні рішення щодо термінів скликання з'їздів та конференцій, а також щодо норм представництва на них;
- затверджує типові положення про організаційні структури Спілки та положення про почесні звання;
- затверджує символіку (емблему та прапор Спілки), зразки печаток, бланків, нагрудних знаків, почесних грамот, почесних дипломів та іншу атрибутику Спілки.
- здійснює майнові права Спілки в межах наданих з'їздом.
Затвердженню Радою підлягають рішення Президії:
- про створення та ліквідацію організацій та структур Спілки, прийом і виключення відокремлених підрозділів;
- про укладання та припинення дії угод про співпрацю з українським та зарубіжними громадськими організаціями;
- про входження до союзів й об'єднань і вихід з них;
- про присвоєння звання почесного члена Президії та інших почесних звань.
4.3.4. На своєму першому після чергового з'їзду чи конференції Рада визначає кількісний склад та обирає членів Президії на термін чотири роки, а також із складу Президії обирає Голову, першого заступника, заступників Голови та відповідального секретаря Ради.
4.4. Президія Ради виконує функції вищого керівного органу Спілки у періоди між пленумами Ради.
4.4.1. Робочі засідання Президії скликаються в разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання вважається таким, що відбулося, якщо присутніми були не менш як половина членів Президії. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх (якщо не визначено інший порядок).
4.4.2.Президія Ради:
- організує виконання рішень з'їздів, конференцій і Пленумів Ради;
- розробляє Положення про відокремлені підрозділи Спілки;
- розробляє робочі плани й бюджети Спілки, контролює їх виконання;
- координує діяльність організацій Спілки, контролює виконання ними положень цього Статуту, рішень з'їздів та конференцій;
- виконує процедуру створення і розпуску структурних підрозділів, прийому і виключення відокремлених підрозділів Спілки, затверджує їхні статути та положення про них;
- формує й розпускає постійні та тимчасові робочі органи Ради - комітети і комісії, спрямовує їх діяльність;
- розробляє типові положення про організаційні структури, робочі органи, почесні звання та інші основоположні документи Спілки;
- здійснює зв'язки з іншими організаціями та установами в Україні і за її межами, укладає і розриває з ними договори та угоди про співпрацю і союзи;
- видає довіреності на представництво Спілки в інших організаціях та судово- правових органах;
- вносить до Ради пропозиції щодо скликання з'їздів та конференцій і норм представництва на них;
- затверджує штатні розписи працівників виконавчого апарату Ради, встановлює порядок його роботи;
- здійснює моральне і матеріальне заохочення працівників та активістів Спілки;
- спрямовує видавницьку діяльність і роботу друкованих органів Спілки;
- забезпечує участь Спілки, у заходах, присвячених історичним і пам'ятним датам, іншим видатним подіям, що проводяться державою і громадськістю України;
- спрямовує діяльність організації по соціально-економічному, моральному priligy online захисту та правовій підтримці своїх членів;
- залучає гуманітарну та спонсорську допомогу, визначає порядок її використання;
4.5.Голова Ради Спілки здійснює повсякденне керівництво діяльністю організації, у тому числі:
- приймає оперативні рішення і видає розпорядження з усіх питань діяльності, окрім тих, що віднесено до виключної компетенції з'їздів та конференцій Ради Спілки;
- головує на засіданнях Ради і Президії, спрямовує їх роботу;
- репрезентує Спілку у стосунках з іншими організаціями, установами в Україні
і за кордоном;
- без довіреності підписує і анулює від імені Спілки договори, угоди, контракти
та buy levitra online інші правові документи;
- відкриває і закриває рахунки у банківських установах, має право першого підпису фінансових документів;
- укладає і розриває трудові угоди;
- здійснює господарське управління майном і коштами Спілки;
- розподіляє обов'язки між посадовими особами і працівниками виконавчого апарату Ради Спілки та затверджує його штатний розпис.
4.6.Перший заступник Голови, заступники Голови, відповідальний секретар Ради, працівники виконавчого апарату працюють під керівництвом Голови Ради у відповідності з функціональними обов'язками, затвердженими Президією.
4.7.Для організації роботи по основних напрямках статутної діяльності Спілки Президія створює постійні робочі органи Спілки - комітети і комісії, які працюють під керівництвом Президії й підзвітні їй у своїй роботі. Їхня діяльність має бути організована на засадах положень, розроблених Президією і затверджених Радою Спілки.
4.8.Для виконання певних конкретних робіт Президія може формувати тимчасові робочі органи - комісії Президії, що діють за її дорученнями.
4.9. Рада та ревізійна комісія звітує о роботе спілки перед з'їдом (конференцією) одін раз на чотири році.
4.10. В разі необхідності рада Спілки може прийняти рішення з використанням засобів зв'язку.
4.11. Оскаржити рішення, дії або бездіяльність органів Спілки , та розглядати скарги. має право Президія, Рада Спілки, з'їзд (конференція)
4.12. Ревізійна комісія Спілки здійснює контроль за обґрунтованістю і законністю витрачання бюджетних і спонсорських коштів Організації, а також за збереженням її майна і матеріальних цінностей. Робота комісії здійснюється на підставі положення про неї, затвердженого з'їздом або конференцією. Ревізійна комісія підзвітна виключно з'їзду чи конференції.

5. Юридичний статус Спілки. Майно.
5.1. Спілка набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації у встановленому законом порядку, має самостійний баланс, відокремлене майно, виступає від свого імені в правовідносинах, може набувати майнові та немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем i відповідачем в суді загальної юрисдикції, спеціальної (господарському, адміністративному) та третейському суді.
5.2. Спілка може мати власну символіку, рахунки в установах банків, круглу печатку, кутовий штамп зі своїм найменуванням. Символіка Спілки затверджується Президією Спілки та реєструється у встановленому законодавством порядку.
5.3. У власності Спілки можуть перебувати рухоме й нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах.
5.4. Майно Спілки складається з:
5.4.1. Коштів з державного бюджету,членських та організаційних внесків;
5.4.2. Майна та коштів, переданих засновниками, членами, державою або
іншими особами;
5.4.3. Майна, придбаного за рахунок власних коштів;
5.4.4. Пожертв фізичних та юридичних осіб;
5.4.5. Грантів державних органів, міжнародних чи інших організацій, установ, фондів;
5.4.6. Іншого майна, набутого Спілкою шляхом та в порядку, встановленому
чинним законодавством України.
5.5. Спілка відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, згідно з
законодавством України. Члени Спілки не зберігають прав на майно, що передане ними у власність Спілки. Кошти та інше майно Спілки, у тому числі у разі ліквідації, не може розподілятись між її членами. Рішення передачі майна Спілки приймається на з'їзді (конференції).
Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частину серед засновників (учасників) членів Спілки, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.
Доходи (прибутки) Спілки використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Спілки, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом
5.6. Розпорядження майном Спілки здійснюється в порядку, передбаченому цим Статутом.
5.7. Спілка не переслідує мети отримання прибутку від будь-якої своєї діяльності, а отримані кошти та майно не можуть бути перерозподілені між її членами та направляються виключно на виконання мети та завдань, що передбачені цим Статутом.

6. Припинення діяльності Спілки.
6.1. Припинення діяльності Спілки здійснюється шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу за рішенням з'їзду ( конференції) Спілки за умови, що воно підтримано не менш як три чверті обраних делегатів.
6.2. Ліквідація чи реорганізація Спілки здійснюється також за рішенням суду.
6.3. Ліквідація справ Спілки здійснюється призначеною з'їздом(конференцією) ліквідаційною комісією, яка діє у відповідності з законодавством України.
6.4. В разі припинення діяльності Спілки (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передає активі одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховує до доходу бюджету.
6.5. У разі реорганізації права та обов'язки Спілки переходять до її правонаступника.
6.6. Майно або кошти, що належать Спілки у разі її ліквідації чи реорганізації, після розрахунків по заробітній платі та виконання зобов'язань перед
бюджетом, банками, використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в дохід держави. Майно, що передане Спілці у користування, повертається його власникам.
6.7. Після ліквідації справ, коштів та майна Спілки її керівні органи розпускаються, а Спілка вважається такою, що припинила свою діяльність.

 

Голова Ради ВСВВ                                                             В.Попович
Ввідповідальний секретар Ради ВСВВ                                  В.Панов